Graag verwijzen wij u door naar onderstaande links en/of partners:

www.rics.org
Opgericht in 1868 en met meer dan 100 000 leden in 146 landen, vertegenwoordigt RICS professionals die werkzaam zijn op het gebied van vastgoed, grond en bouw over de hele wereld.

www.rics.org/regulationeurope 
De aanduiding ‘Regulated by RICS’ bevestigt dat een bedrijf een strikte gedragscode hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Gereguleerde bedrijven worden gecontroleerd door één van de toonaangevende regelgevende instanties ter wereld – en laten zo zien dat ze een strikte gedragscode onderschrijven en de hoogste professionele en ethische normen naleven. Het reguleren van bedrijven leidt tot meer bescherming voor het publiek, doordat van bedrijven wordt verlangd dat ze op alle klachten ingaan en zorgen voor een adequate verzekering tegen schade bij financieel verlies en/of professioneel plichtsverzuim.

www.roz.nl 
Dit is de website van de Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). De ROZ model huurovereenkomsten met betrekking tot woon-, winkel- en kantoorruimte en autoboxen kunt u downloaden van deze website.

www.ipd.com
Met een breed geschakeerd dienstenaanbod verschaft IPD Nederland betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde beslissings- ondersteunende informatie voor de investeerders in, alsook de beheerders en de eindgebruikers van vastgoed.

www.propertynl.com
Een online nieuwsmedium voor vastgoedprofessionals.

www.vastgoedmarkt.nl 
Een online nieuwsmedium voor vastgoedprofessionals.

www.realnext.nl 
RealNext staat voor de meest complete verzameling van beschikbare bedrijfsobjecten – kantoren, winkels en bedrijfsruimtes – in Nederland.

www.fd.nl
Het financiele dagblad.